Fjell, Kai (1907–1989)

Kunstmaler, f. i Skoger, s. av gårdbruker Conrad Bendiks Fjeld på Andorsrud. Elev av Axel Revold ved Statens Kunstakademi, senere av Reidar Lampe og C. von Hanno. Debuterte i Kunstforeningen 1932, separatutstilling i Kunstnernes Hus, Oslo, 1937, Riksgalleriet 1960. Motivmessig dyrket Fjell kvinnen, kjærligheten og fruktbarheten. Blant hans beste bilder er Våronn (1938), Ung kvinne (1938), Lesende kvinne (1940) Enken (1942) og Fiolinen (1947). Fjell arbeidet mest med oljemaleri, men utførte også arbeider innen tegning, skulptur og grafikk. Han illustrerte bøker og laget scenedekorasjoner for Nationaltheateret. Fjells arbeider ble tidlig preget av en ornamental ekspresjonisme, og hans menneskeskikkelser er delvis naturalistiske gjengivelser og delvis bygget opp av geometriske figurer.

Fjells hovedverk Kunst 3 består av Kalven reiser seg, Violinen og Likkjøreren henger i Nasjonalmuseet. Hans Mor og barn er ofte reprodusert. Monumentalarbeider finnes i Regjerin gsbygningen, Bakkehaugen kirke, Norsk Skogmuseum og Oslo lufthavn Fornebu og Drammen stasjon. Laget også fine pasteller, illustrasjoner til diktsamlinger, teaterdekorasjoner m.m. Repr. i de fleste skandinaviske museer av betydning. Han ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden i 1976.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet