Fjell skole

Barneskole (1-7 klasse) på Fjell, Lauritz Hervigs vei 20, åpnet 1972 etter at bydelen Fjell vokste frem, tidligere gikk elevene i området på Danvik og Brandengen. Skolen har 520 elever pr. 2020. I 1977 hadde skolen 26 klasser med 699 elever, elevtallet gikk etter hvert ned og stabiliserte seg på begynnelsen av 1980-tallet på ca. 400.

77 prosent av elevene ved skolen har minoritetsbakgrunn. Skolen har egen mottaksklasse for nyankomne innvandrere i Drammensregionen. Skolen ble i 2008 tildelt Humanistprisen fra Human-Etisk Forbund for «arbeid for antirasisme, vennskap over nasjonstilhørighet og for sitt holdningsskapende arbeid». I 2003 ble skolen tildelt Benjaminprisen for sin antirasistiske innsats. Bygningsmassen ble rehabilitert i 2019/2020.

Cookies | Personvern

bn