Fjell skole

Barneskole på Fjell med tilholdssted i Lauritz Hervigs vei 20, åpnet 1971 etter at bydelen Fjell vokste frem, tidligere gikk elevene i området på Danvik og Brandengen. I 1977 hadde skolen 26 klasser med 699 elever, elevtallet gikk etter hvert ned og stabiliserte seg på begynnelsen av 1980-tallet på ca. 400. Skolen er i dag en tre-parallellers barneskole med 23 klasser (1-7) med 540 elever. Skolen har 76 ansatte, med Jan Moen som rektor.

Cookies | Personvern

bn