Fjøset (Granli) (gnr. 45)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. havnegang og sommerfjøs for Lindum, senere husmannsplass, i 1797 utskilt som eget bruk. Gården ble i 1836 delt i to bruk (se: Granli og Fred­heim). Det er 4 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn