Flor, Pierre Poumeau (Peter) (1775 – 1848)

Stortingsmann og publisist, auditør 1795-1800, titulær krigsråd 1812 for sine fortjenester under krigen mot England. Senere gårdbruker, mistet i 1813 sin formue og levde senere som publisist. I 1816 ble han redaktør i Drammens Tidende sammen med sogneprest Tybring. Stortingsmann fra Drammen 1818, 1821 og 1822, utmerket seg i sin iver mot adelen og «danskegjelden», igjen stortingsmann 1842. Sterkt radikal og nasjonal, ble i 1821-22 regnet som opposisjonens leder («Det Flor-Hoelske parti»). F. var den første som foreslo å avskaffe stattholderembetet, og han interesserte seg sterkt for å gjennomføre Norges likestilling med Sverige i unionen. Flittig medarbeider i datidens opposisjonelle aviser og tidsskrifter, var personlig en nobel karakter, bl.a. reddet han Hotvet for Niels Omsted (s.d.). Omsted var gått konkurs, og hans døende sønn opprettet testament hvor han innsatte Flor som universalarving for å hindre at morsarven gikk inn i konkursboet, den underliggende mening var at Flor deretter uegennyttig skulle anvende arven til fordel for Omsted og slik ble det. Utga flere småskrifter, deriblant «Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen, foretaget i Efteraaret 1810» (1812, ny utg. 1995).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet