Folketallet

Fra gammelt av har Norge hatt fem større byer i denne rekkefølge: Oslo, Bergen, Trondhjem, Stavanger og Drammen. Sistnevnte er fortsatt Norges femte største by m.h.t. bymessig bebyggelse og struktur, selv om flere mindre bykommuner (Kristiansand, Fredrikstad, Skien og Tromsø) i de senere år har fått et større innbyggertall etter sammenslutning med omliggende landkommuner.

Forholdet mellom «de fem store» var i 1900 slik:

 • Oslo 227.626
 • Bergen 72.251
 • Trondhjem 38.180
 • Stavanger 30.613
 • Drammen 23.093
 • Kristiansand 14.666
 • Fredrikstad 14.635
 • Skien 11.394
 • Tromsø 6.996

Folketallet i Drammen har vært som følger:

 • 1665: ca. 2.200
 • 1722: ca. 3.600
 • 1743: ca. 4,100
 • 1759: 4.439
 • 1801: 5.412
 • 1815: 5.437
 • 1825: 6.933
 • 1830: ca. 7.100
 • 1845: 8.376
 • 1855: 9.916
 • 1865: 13.032
 • 1875: 18.851
 • 1890: 20.687
 • 1900: 23.093
 • 1910: 24.895
 • 1914: 25.431
 • 1920: 26.204
 • 1930: 25.493
 • 1940: 26.036
 • 1946: 26.994
 • 1950: 27.297
 • 1955: 30.408
 • 1960: 31.056
 • 1963: 31.419
 • 1965: 46.904
 • 1970: 49.635
 • 1975: 50.776
 • 1980: 49.512
 • 1990: 51.880
 • 1994: 52.401
 • 1995: 52.731
 • 1996: 52.888
 • 1997: 53.141
 • 1998: 53.680
 • 2000: 54.816
 • 2001: 55.321
 • 2003: 55.862
 • 2004: 56.688
 • 1.1. 2008: 60 000
 • 2014: 66 214
 • Siste kvartal 2019: 69 472 (siste tall før kommunesammenslåingen)
 • 1. kvartal 2020: 101 469.

Folketallet i Skoger herred:

 • 1767: 1.271
 • 1801: 2.027
 • 1815: 1.865
 • 1825: 2.230
 • 1835: 2.662
 • 1845: 2.568
 • 1855: 3.275
 • 1865: 4.1 66
 • 1875: 3.274
 • 1880: 3.579
 • 1900: 4.279
 • 1910: 5.438
 • 1920: 7.499 (derav 2.687 i Skoger hovedsogn, 4.327 i Strømsgodset og 485 på Konnerud)
 • 1932: 8.735 (derav 2.624 i Skoger hovedsogn, 5.302 i Strømsgodset og 809 på Konnerud)
 • 1955: 13.050
 • 1959: 13.717
 • 1964: 14.300

I 2004 var 16% av Drammens befolkning innflyttere fra andre land, derav 13,5% (7.626) fra fjernkulturelle (ikke-vestlige) land, hvilket gjør Drammen til den største «innvandrer-kommune» av landets 434 kommuner, nest etter Oslo. I 2019 var andelen steget til 29,42 %.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet