Folkets Hus

lå oppr. på Høytorget – den gamle dansesal Frysjuhall. I 1917 ble Hauges gate 17 innkjøpt av Arbeiderpartiet, og Folkets Hus flyttet dit. I denne bygningen holdt også Fremtiden til inntil gården ble revet. Et nytt «Folkets Hus» ble oppført i Øvre Torggate 9 i årene 1966/67.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet