Folkets Hus

lå oppr. på Høytorget – den gamle dansesal Frysjuhall. I 1917 ble Hauges gate 17 innkjøpt av Arbeiderpartiet, og Folkets Hus flyttet dit. I denne bygningen holdt også Fremtiden til inntil gården ble revet. Et nytt «Folkets Hus» ble oppført i Øvre Torggate 9 i årene 1966/67.

Cookies | Personvern

bn