Forenede Papirfabrikker A/S

Forenede Papirfabrikker A/S kom i drift på Grønland i 1908. Foto: Drammen byleksikon, 2004.

A/S Forenede Papirfabrikker (Kierulf & Ryberg) ble stiftet i 1907 for å bygge en greaseproof-fabrikk med to 120” papirmaskiner, som kom i drift i 1908. Etter alt å dømme var fabrikken verdens største produsent av matpapir da den kom igang. Grunnleggere var Haakon Kierulf og Emil Ryberg. I 1909 ble A/S Kierulf & Ryberg Papirfabrik opptatt i A/S Forenede Papirfabrikker, som i 1912 ble herjet av en stor brann. Driften kom igang igjen etter gjenoppbygging 1913, samtidig som fabrikken ble overtatt av A/S Union (Union Co.), og ble således et datterselskap av Unionkonsernet. Fra 1917 hadde fabrikken tre papirmaskiner for produksjon av greaseproof og en kalander for videreforedling til pergamyn, som den første tiden produserte ca. 9.000 tonn greaseproof og pergamyn. Som drivkraft ble benyttet elektrisitet (1.500 hk) samt damp fra eget anlegg (370 hk). I 1918-19 ble det produsert papirhyssing. Rundt 1930 hadde fabrikken ca. 180 ansatte, hvorav 30 kvinner. Den vesentligste del av produksjonen ble eksportert over Drammen havn. Flere lette moderniseringer ble foretatt frem mot den annen verdenskrig. Fra 1936 ble det produsert en del trefritt skrive- og trykkpapir, men dette ble avrundet etter krigen. Under krigen gikk fabrikken med innskrenket drift og kom ikke i gang for fullt før i 1949. Fabrikken på Grønland 40/60 beskjeftiget på slutten av 1940-tallet ca. 170 ansatte. På 1950-tallet ble det tatt opp produksjon av en greaseproof-variant ved navn Parchmentine, som fulgte bedriften siden. På 1950- og 60-tallet ble bedriften stadig modernisert. Fra 1. januar 1970 ble nabobedriften Drammen Paper Mill overtatt av Union, og driften ble samordnet, omdøpt til Union Drammen fra 1. juli 1972. Produksjonen passerte 10.000 årstonn allerede i 1936, men rekorden flere tiår senere endte bare på 11.500 tonn. PM 3 (fra 1917) ble stanset i 1976. Union omstilte driften til produksjon av mange tynne spesialkvaliteter, sammenliknet med de kvaliteter som ble laget på søsterbedriften i Modum. Greaseproofproduksjonen i Unionkonsernet ble konsolidert, og sommeren 1982 ble Forenede stanset for godt, hvoretter produksjonen ble videreført på Union Geithus, fra årtusenskiftet under navnet Nordic Paper Geithus, nedlagt sommeren 2006.

I 2002/03 ble det gamle fyrhuset ved Forenede Papirfabrikker, med sitt karakteristiske tårn og tilhørende skorstein, restaurert og omgjort til kontorer for Union Eiendomsutvikling, senere utleid til Cinevation/Piql. Fyrhuset står på listen over verneverdige bygg i Drammen.

Det gamle fyrhuset med sitt karakteristiske tårn og skorstein, i dag en del av biblioteks- og universitetsområdet på Papirbredden. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet