Forenede Posefabrikker AS

Harald Lyche & Co. begynte allerede på 1880-tallet med klistring av poser og hadde på det meste 30-40 piker beskjeftiget, frem til 1920-årene var fortsatt 10-15 piker beskjeftiget med dette. I 1924 kom posemaskinene og senere maskiner for trykking av poser, og posefabrikken flyttet høsten 1939 ut av Allumgården i Nedre Strandgate for å avgi plass til boktrykkeriet, og inn i leide lokaler på Grønvold. I 1942 etablerte Harald Lyche & Co. og papirgrossisten C.  Tybring-Gjedde (Oslo) en felles posefabrikk under navnet Forenede Posefabrikker AS, med 50 prosent eierandel hver.

Fabrikken, som i 1951 flyttet inn i eget bygg i Nedre Eikervei 8 på Grønvold, produserte det aller meste innen papirposer, som brødposer, bakeriposer, grillposer, fiskematposer og godteriposer, hovedsaklig til det norske markedet. I 1974 gikk papirgrossistene Lyche, Tybring-Gjedde og G.K. Melsom sammen om å etablere Forenede Kontantkjøp AS K/S for å drive engros handel med papirvarer og kortevarer etter cash & carry prinsippet. I 1980-årene hadde bedriften 40 ansatte. I 1987 solgte C. Tybring-Gjedde sin 50 prosent eierandel i Forenede Posefabrikker til Harald Lyche & Co. og selskapet fikk navnet Lyche Poser AS. Samtidig overtok C. Tybring-Gjedde Lyches aksjepost i Forenede Kontantkjøp. Etter 40 år med produksjon av den såkalte «Boy-posen» (fargetegning av en glad afrikansk gutt bærende på et bugnende fruktfat) ble denne produksjonen stanset sommeren 1993. Årsaken var et økende påtrykk fra offentligheten om at dekorasjonen på posen var rasistisk. Posen hadde i flere tiår fungert som emballasje for sjokolade, drops, frukt etc. i de fleste norske kiosker.

Posefabrikken hadde 25 ansatte da den i 2002 ble besluttet nedlagt, omsetningen i 1999 var kr. 28 mill. Bedriften ble fra 1. januar 2003 videreført av 13 av de tidligere ansatte under navnet Emballasj1 AS i de samme lokalene, anført av tidligere Lyche Posers daglige leder Trond Bu. I 2007 ble selskapet reorganisert under navnet Norpos AS, som et par år etter ekspanderte med Norpos Bergen AS. Norpos ble slått konkurs i november 2012. Straks etter ble boet kjøpt opp av Norwegian Paper, som flyttet deler av maskineriet til sine fabrikklokaler på Geihus i Modum. Maskinene er pr. 2020 fortsatt i bruk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet