Forenede Posefabrikker AS

Harald Lyche & Co. begynte allerede på 1880-tallet med klistring av poser og hadde på det meste 30-40 piker beskjeftiget, frem til 1920-årene var fortsatt 10-15 piker beskjeftiget med dette. I 1924 kom posemaskinene og senere maskiner for trykking av poser, og posefabrikken flyttet høsten 1939 ut av Allumgården i Nedre Strandgate for å avgi plass til boktrykkeriet, og inn i leide lokaler på Grønvold. I 1942 etablerte Harald Lyche & Co. og papirgrossisten C.  Tybring-Gjedde (Oslo) en felles posefabrikk under navnet Forenede Posefabrikker AS, med 50 prosent eierandel hver. Fabrikken, som i 1951 flyttet inn i eget bygg i Nedre Eikervei 8 på Grønvold, produserte det aller meste innen papirposer, som brødposer, bakeriposer, grillposer, fiskematposer og godteriposer, hovedsaklig til det norske markedet. I 1974 gikk papirgrossistene Lyche, Tybring-Gjedde og G.K. Melsom sammen om å etablere Forenede Kontantkjøp AS K/S for å drive engros handel med papirvarer og kortevarer etter cash & carry prinsippet. I 1980-årene hadde bedriften 40 ansatte. I 1987 solgte C. Tybring-Gjedde sin 50 prosent eierandel i Forenede Posefabrikker til Harald Lyche & Co. og selskapet fikk navnet Lyche Poser AS. Samtidig overtok C. Tybring-Gjedde Lyches aksjepost i Forenede Kontantkjøp. Posefabrikken hadde 25 ansatte da den i 2002 ble besluttet nedlagt, omsetningen i 1999 var kr. 28 mill. Bedriften ble fra 1. januar 2003 videreført av 13 av de tidligere ansatte under navnet Emballasj1 AS i de samme lokalene, anført av tidligere Lyche Posers daglige leder Trond Bu. I 2007 ble selskapet reorganisert under navnet Norpos AS, som et par år etter ekspanderte med Norpos Bergen AS. Norpos ble slått konkurs i november 2012. Straks etter ble boet kjøpt opp av Norwegian Paper, som flyttet deler av maskineriet til sine fabrikklokaler på Geihus i Modum. Maskinene er pr. 2020 fortsatt i bruk.

Cookies | Personvern

bn