Foreningen Drammens Teater

Stiftet i 1889 som en ideell og lukket forening som eide og driftet Drammens Teater (s.d.) I 1989 ble foreningen åpnet og fikk etter hvert 3000 medlemmer. Foreningens styre hadde driftsansvaret for Drammens Teater. 65 prosent av inntektene i driftsbudsjettet var tilskudd fra Drammen kommune, styrt etter et pisk-og-gulrot-prinsipp; jo høyere billettinntekter, desto høyere tilskudd. Fra 1. juli 2010 ble styringen overtatt av driftsselskapet Drammens Scener A/S, som også inkluderte driften av Union Scene. Styret i Drammens Scener velges av bystyret (fra 1.1.2020 kommunestyret). Foreningen Drammens Teater ble nedlagt i 2019.

Cookies | Personvern

bn