Fossen, Christine (* 27.5.1962)

Født i Drammen, d. av Haakon F. jr. Politifullmektig i Moss 1990-92, saksbehandler på Buskerud fylkestrygdekontor 1992, førstekonsulent i Drammen kommune 1993-95, politiadjutant, politiinspektør og kst. politimester i Vadsø 1995-99, politiinspektør/narkotikasjef i Oslo 1999-2002, politimester i Søndre Buskerud Politidistrikt (Drammen) 2002-2013 (to hele åremålsperioder), Head of Mission TIPH, Hebron, 2013-2014, seniorrådgiver i POD 2014, politimester i Vestfold (Tønsberg) 2015, politimester i Sør-Øst Politidistrikt (Tønsberg) 2016-2019, spesialstilling i Justisdepartementet siden 1. november 2019.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet