Fram, Kornekstraktfabriken

Grunnlagt 1898 i Nedre Storgate 57 av Andr. Reiersrud, Jens Pape og Andreas Røgeberg. Bedriften produserte kornekstrakt, en tilnærmet alkoholfri drikk som ble vel mottatt av avholdsfolket. På grunn av sin friskhet og næringsverdi ble den raskt en populær drikk og fremgangen varte til krigsutbruddet i 1914. P.g.a. manglende tilgang på råstoffer under krigsårene 1914-18 og økende konkurranse fra landsøl og vørterøl, ble bedriften nedlagt i 1918 og Reiersrud startet opp produksjon av mineralvann i fabrikklokalene (se: Fram, Mineralvandfabriken).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet