Frank, Hans Jørgen (*30.9.1930)

Industrileder, sivilingeniør, aktivist og lokalpolitiker, f. og oppvokst i Drammen, flyttet hjem til byen som 61-åring. Uteksaminert fra skipslinjen ved NTH i 1955. Ansatt ved Akers Mek. Verksted 1955-1956, Drammens Jernstøberi & Mek. Verksteds kjøleavdeling 1956-1959, inspektør i Øivind Lorentzens rederi 1960-1968, overingeniør ved Moss Verft & Dokk 1968-1969, teknisk direktør ved Rosenberg Verft i Stavanger 1970-1974, direktør og plassjef ved Rosenberg Verft 1974-1981, adm. direktør for Moss-Rosenberg Verft AS (hovedkontor i Moss) 1981-1988, konserndirektør for offshore, skipsbygging, verksteder og shipping i Kværner-konsernet 1989-1991. Frank var en av fire medlemmer i konsernledelsen da det opprinnelige Kværner-konsernet hadde 10 000 ansatte.

Fra rundt 1970 var han en del av en offensiv leder- og ingeniørgruppe i Kværner, som sto i spissen for utviklingen av kuletankskipene av Moss-typen, som ble verdensledende på fraktmarkedet for LNG i over 30 år. Han sto også svært sentralt i omstillingen fra skipsbygging til offshoreoppdrag ved Rosenberg i Stavanger. Da Rosenberg ble tildelt gigantkontrakten på byggingen av dekket til plattformen Statfjord B, vakte det mye oppmerksomhet at han var bror av teknisk direktør Kåre Frank (s.d.) i Statoil. Det ble aldri påvist at det hadde skjedd noe ureglementert i konkurransen om oppdraget.

Frank ble tidligpensjonist i Kværner mot slutten av 1991. Han fortsatte med flere styreverv og ble utpekt som konstituert adm. direktør i Ross Offshore AS i 1992.  Engasjerte seg sterkt i Veipakke Drammen (som ble vedtatt 1991) og stilte seg i spissen for Trafikkaksjon Drammen i 1993. Grunnla den tverrpolitiske valglisten Drammen Byliste (sammen med Torfinn Bjørklund) og stilte som ordførerkandidat ved kommunevalget i 1995. Medlem av Drammen bystyre/formannskap og gruppeleder for Drammen Byliste 1995-1999, som i denne valgperioden var Drammen bystyres tredje største parti. Styreleder i Drammen Havnevesen 1996-1997.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet