Frank, Kåre (1927-1978)

Teknisk direktør og sivilingeniør, f. og oppvokst i Drammen, bosatt i Lier. Sivilingeniør fysikk fra NTH 1953, ansatt i Norsk Hydro fra 1954, først ved Rjukan Fabrikker, senere ansatt ved de fleste av Norsk Hydros fabrikker. Studier ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1956-1957. Prosjektansvarlig for Norsk Hydros oppføring av den første oljebaserte ammoniakkfabrikk på Herøya, adm. direktør i Norsk Hydro Engineering med ansvar for Norsk Hydros del av oppføringen av oljeraffineriet på Mongstad (Rafinor A/S & Co, senere Statoil Mongstad og Equinor Mongstad) 1971-1975, og tilsvarende for oppføringen og igangsettelsen av Norsk Hydros gassbaserte etylenfabrikk i Bamble (Rafnes), ferdigstilt i 1977.

Etter disse gigantprosjektene var han i kort tid ansatt som soussjef ved Norsk Hydros forskningsavdeling i Oslo, inntil han fikk stillingen som teknisk direktør i Statoils konsernledelse. Dagen etter at Statoil signerte kontrakten med Moss Rosenberg Verft om byggingen av dekket til Statfjord B-plattformen, tok Frank sitt eget liv. I den siste tiden før signeringen levde han med Akergruppens heftige beskyldninger om inhabilitet, fordi han var bror av Hans Jørgen Frank (s.d.), som var adm. direktør ved Moss Rosenberg Verft.

Generaldirektør Johan B. Holthe i Norsk Hydro skrev i sin nekrolog under overskriften Samfunnsbyggeren: «I Kåre Frank er en mann av stor betydning for vårt land gått bort».

 

Cookies | Personvern

bn