Fredholt

Bruk utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 31), oppr. bygget som villa av farger Skramstad i Drammen. Stedet ble i 1917 overtatt av Karoline Amalie Moe som frem til annen halvdel av 1930-årene drev et populært bevertningssted på eiendommen, som også huset Konnerud Telefoncentral med fru Moe som bestyrer. Tidligere sto en gammel stue, Kammakerhusa, her, som trolig hadde navn etter eierens yrke. Kammakerne var en liten håndverkergruppe som bare holdt til i de større byene hvor de kunne få avsatt sine produkter, som de laget av horn og ben. Kammakeren på Konnerud solgte trolig sine varer i Drammensbyene. Eiendommen ble i 1961 solgt til Jacob Landsvik som tok imot psykiatriske pasienter, senere ble eiendommen tatt i bruk som sykehjem (bo- og servicesenter) under navnet Fredholt bo- og servicesenter (Gamleveien 9), med plass til 35 eldre pensjonærer. Etter en utvidelse i 1970 fikk Fredholt en gulvflate på ca. 1.800 kvm.

Oppdatert i 2020 fra Drammen Kommune’s hjemmeside :

Fredholt ligger tilbaketrukket i et rolig boligstrøk, nær marka og med fine turmuligheter. Det er kort vei til buss til og fra Drammen sentrum.

Fredholt bo – og servicesenter er en institusjon for personer som har demenssykdom eller kjent kognitiv svikt. Fredholt har 28 rom fordelt på 2 avdelinger. Avdeling Rød gir langtids botilbud til 14 personer og avdeling Blå har 14 korttidsplasser.

Det er frisør og fotterapeut på sykehjemmet som pasienten kan benytte seg av.

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. De fleste av kommunens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Fredholt legesenter og Konnerud helsestasjon og jordmortjeneste ligger også her, i en annen bygning.

Fredholt Bo- og Servicesenter
Fredholt
Fredholt legesenter og Konnerud helsestasjon og jordmortjeneste                                                                                                                   Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet