Fredriksstrøm

var et forslag til navn på det som senere ble Drammen by. Forslaget kom fram i 1662, da den første fellessøknaden fra samfunnene Bragernes og Strømsø om felles kjøpstadprivilegier ble sendt til København. For å blidgjøre kongen ble det foreslått å kalle den nye kjøpstaden for Fredriksstrøm. Byens segl skulle vise tre furutrær ved en rennende strøm rundt devisen: «Af Gud og Vores Arvekonge alene».

Cookies | Personvern

bn