Fremtiden

Avis grunnlagt i Drammen 1. juli 1905 av foreninger som tilhørte Det norske Arbeiderparti i Drammen og Buskerud, senere sluttet også partiforeninger i Vestfold, Kongsberg og Hønefoss seg til. Mot slutten av 1930-årene fremsto F. med et opplag på ca. 17.000 som landets tredje største avis utenfor Oslo og den største arbeideravis etter Arbeiderbladet, og Fremtidens distrikt omfattet 31 herreder og 4 bykommuner. Avisen hadde 62 ansatte hvorav 11 journalister, samt ca. 300 bud og kommisjonærer, og hadde et etter forholdene stort og moderne trykkeri med 6 settemaskiner, rotasjonspresse med farvetrykk og to hurtigpresser. F. var den første avis i landet som opprettet egen pensjonskasse for alle ansatte. I 1940 gikk F. over til å bli et andelsselskap. Etter å ha fremført sterk kritikk mot Quisling ble F. den 31. august 1940 stanset for resten av krigen, og redaktøren ble arrestert og fengslet i 3 måneder.

Bladselskapet Fremtiden A/S hadde sin redaksjon og trykkeri i Hauges gate 17, trykkeriet ble senere flyttet til St. Olavsgate, men flyttet i 1976 inn i nytt avishus på Åssiden, Buskerudveien 217, og gikk over til offset trykk. Den gang hadde selskapet 127 ansatte.

Redaktører var Torgeir Vraa (1905-34), Henry Karlsen (1934-46), Jon Vraa (1946-73), Johan Kleven (1973-86), Helge Åmotsbakken (1986-88), Ole Kr. Mortensen (1988-92), Knut S. Evensen (1992-95), Frank J. Ertesvåg (1995-96), Egil Knudsen (1996-2000) og Ivar Gunnar Lia (kst. sep./nov. 2000).

I Johan Klevens redaktørperiode nådde Fremtiden sin siste storhetstid. Opplaget steg fra 13 000 i første halvdel av 1970-årene til over 21 000 i 1985. Blant avisene utgitt fra Drammen var Fremtiden først ute som morgenavis (1976) og første ute med tabloidformat (september 1987). 1988: Ny rotasjonspresse og ny pressehall. Høsten 1988 ble bladselskapet splittet i to selskaper, A/S Fremtiden og A/S Fremtiden Trykk (17 ansatte), samtidig som Norsk Arbeiderpresse tilførte virksomheten fem millioner kroner i frisk kapital. I løpet av de neste årene gikk opplaget tilbake. 16.350 i 1994 og 11.000 i 1999. Fremtiden Trykk A/S ble i september 1994 solgt til Akershus Arbeiderpresse og avistrykkingen ble overført til A-pressens trykkeri på Skøyen i Oslo, senere ble trykkingen flyttet til Sam-Trykk i Hønefoss. Avishuset ble solgt og Fremtiden A/S (redaksjon og administrasjon) flyttet i 1996 inn i Storebrand-gården i Hauges gate 2. I februar 2000 ble lokalkontorene på Kongsberg, Vikersund og Nesbyen nedlagt samtidig med at avisen skiftet navn til «Drammensavisa» og profilerte seg som en ren lokalavis for Drammen og nærmeste omegn. I løpet av året forsvant ytterligere 1/3 av abonnentene. Opplaget var ca. 7.500 og antall ansatte 44 da avisen gikk konkurs og ble nedlagt den 17. november 2000.

Fremtiden gjenoppsto 31. august 2013, som en lokalt tilpasset utgave av Dagsavisen, med utgivelse på papir to ganger uken. Den lokale seksjonen fyller inntil 12 sider. Få uker etter lanseringen nådde Dagsavisen Fremtiden et opplag på 2700 eks., senere har opplaget ligget jevnt på 1000 eks. Fra mars 2014 ble Fremtiden-redaksjonen i Drammen ledet av Drammens Tidendes tidligere kulturredaktør Katrine Strøm, inntil nyhetsredaktøren i Dagsavisens fellesredaksjon, Emma Huisman Moskvil (tidligere ansv. redaktør i Svelvikposten og nyhetsredaktør i Dagsavisen), overtok jobben. Redaksjonen i Drammen har tilhold i Grønland 57.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet