Frimurerlosjen

ble i 1826 stiftet ved den nåværende Losjeplassen, men nedlagt etter få år. I 1877 ble en ny losje, Sankt Johanneslogen Gustav til den ledende stjerne, stiftet. Nytt bygg ble tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo under årene 1923-1925 og oppført 1928/19289 på den såkalte «Legattomten» på Gamle Kirkeplass. Losjens lokaler benyttes også som festlokaler.

Frimurerlosjen på Gamle Kirkeplass ble tegnet av arkitekt Chr. Fr. Arbo og oppført i 1925. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune

 

Årstallet da arkitekten begynte sitt arbeide med ny losjebyning finner vi på en hjørnetsten i bygningens nordøstre hjørne. Christian Fredrik Arbo tegnet bygningen i årene 1923-1925. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet