Frøiland, Olaf (1925-1992)

Murmester, byggentreprenør og foregangsmann i arbeid for funksjonshemmede. F. og oppvokst på gården Eikholt på Konnerud, som voksen bosatt i Lier. Drev den personlig eide entreprenørforretningen Olaf Frøiland i Drammen, opprinnelig etablert i 1946 av Oddvin og Olaf Frøiland. En av Drammens største byggentreprenører i 1970-årene med 50 ansatte på det meste. Ga bort 20 mål av gården Eikholt og sto bak opprettelsen av Eikholt Døve- og Blindesenter (1980). Ga tilsvarende bort ytterligere 11 mål av gården og sto bak opprettelsen av Sørvangen Arbeidssenter (1984). Formann i Stiftelsen Sørvangen Arbeidssenter og styreformann i Eikholt Døve- og Blindesenter. Styreformann i Konnerud Menighetssenter. Distriktsguvernør i Lions Club og var medvirkende til å opprette i alt 25 Lions-klubber. Leder for den første internasjonale leir for funksjonshemmede på Beitostølen. Nestkommanderende offiser i Lier HV-område. Tildelt Lions høyeste utmerkelse Melwin Jones Fellowship Award, Sparebanken Drammens Ærespris, Drammensdagenes Bragdpris, slått til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden (1981).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet