Frydenhaug (gnr.21)

Frydenhaug gård på 1950-tallet.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Matrikkelgård i Skoger, oppr. trolig en husmannsplass under Austad (Haugen) som fikk sitt navn da den i 1783 ble solgt til tollskriver og stadsmegler på Strømsø Job Arveschoug (en annen oppfatning er at F. var den ene av de oppr. to Austad-gårder). Gården var fra 1810 til 1846 i fam. Anchersens eie, deretter til 1893 i fam. Kiærs eie. Niels Kiær, hvis bror Hans eide Austad, foretok en større ombygging og opparbeidet park- og hageanlegg. Hagestuen ble i 1848 dekorert med bilder av norske landskaper, utført av dekorasjonsmaleren Hjerleid. Hovedbygningen og dens nærmeste omgivelser ble i 1869 innlemmet i Drammen. Eiendommen ble i 1902 solgt til A/S Frydenhaug, et selskap som eides av assuransedirektør Ole Chr. Wikborg, og store deler av jordveien ble utparsellert til boligtomter. Til 1917 var eiendommen bebodd av Wikborg-familien, den kom senere i fam. Friis’ eie til den på 1960-tallet ble overtatt av Drammen kommune. I 1974 ble Drammen off. spesialskole etablert på eiendommen og nye skolebygninger ble oppført i parken. Det er 70 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn