Frydensal

Lystgård i Bergstien like bak Bragernes kirke, bygget på 1600- eller først på 1700-tallet. Trelasthandler og skipsreder Lars Smith (1709-1755) eide gården til sin død. Fra gården førte en stor allé ned til Bragernes Torv. Eiendommen ble i 1759 overtatt av Smiths datter, Antonette Larsen (1733-1808). Fra ca. 1830 ble gården oppdelt i flere boligenheter og utleid. Fra midten av 1800-tallet var Frydensal et populært utfartssted hvor det ble arrangert leker og spill, med kjeglebane, skyting og konserter av hornorkestre for de såkalte «sommerforeninger». Gården brant ned i 1858.

Cookies | Personvern

bn