Frydensal

Lystgård i Bergstien like bak Bragernes kirke, bygget på 1600- eller først på 1700-tallet. Trelasthandler og skipsreder Lars Smith (1709-1755) eide gården til sin død. Fra gården førte en stor allé ned til Bragernes Torv. Eiendommen ble i 1759 overtatt av Smiths datter, Antonette Larsen (1733-1808) og hennes mann Hans Nicolai Larsen. Fra ca. 1830 ble gården oppdelt i flere boligenheter og utleid. Gården brant ned i 1858. Dagens bygning i «sveitserstil» oppført 1860 for grosserer Antoni Capjon. Den store hovedbygningen i to etasjer ble bygget sammen med et lavere, én etasjes sveitserhus. Den opprinnelige, lave midtverandaen, ble hevet til to etasjer og er med å gi fasaden et symmetrisk uttrykk.

Fra midten av 1800-tallet var Frydensal et populært utfartssted hvor det ble arrangert leker og spill, med kjeglebane, skyting og konserter av hornorkestre for de såkalte «sommerforeninger».

Frydensal med sin karakteristiske fasade. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet