G.S. Fabrikken

Plastvarefabrikk i Øvre Storgate 7, grunnlagt våren 1949 av Ragnar Grundtvig Søegaard (f. 1918 i Oslo) for fremstilling av hårkammer og andre plastartikler. Fabrikken var den eneste i sitt slag i landet og hadde kapasitet til å dekke hele landets behov. I 1960 flyttet bedriften til Hokksund. Den fortsatte med produksjon av hårkammer i nylonplast for det norske markedet og enkelte eksportmarkeder, med 4-5 ansatte.  Foretaket, som i 1980 ble omgjort til aksjeselskap, ble oppløst i 1981. I 1984 ble det opprettet et selskap, under samme navn, med adresse Svelvikveien 59 (tidligere Nøsted Bruk) i Drammen. Dette hadde antakelig en sammenheng med plastvareprodusenten OK Plast på samme adresse, som også produserte hårkammer i plast.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet