Grevegården

Oppr. hovedsete for greven av Jarlsberg, tilknyttet gruveselskapet «Det Jarlsbergske Sølvhaltige Blye- og Kobberverk». På eiendommen lå den store gård med tilhørende bygningskompleks som den første greven lot oppføre. Greven av Jarlsberg hadde i flere år sin bolig her, ikke på Jarlsberg hovedgård, og han døde også på gården som fikk sitt navn fordi den ble ansett som gården over alle andre gårder. Hovedbygningen ble revet på slutten av 1800-tallet, den hadde da lenge stått ubebodd, og det fortelles at barn som våget seg inn der fant rester av gyldenlærstrekk og grønne silketapeter. Anlegget beskrives å ha hatt likhet med Fossesholm, og bygningskomplekset lå rundt en firkantet, lukket gårdsplass. Ved hver av kompleksets bakre hjørner lå en funksjonærbolig, den bakerste av disse er i dag brukets hovedbygning.

Cookies | Personvern

bn