Gildehallen

Gildehallen. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Er navnet på Aass Bryggeri’s representasjonlokaler i Ole Steens gate 16, oppført 1891 av trelasthandler Svend Haug, som et toetasjes bolighus i tre for broren Christian Haug. Eiendommen ble på folkemunne kalt for «Nerigar’n», som sto i kontrast til Svend Haugs store og mer prangende murgård i Nedre Storgate 24, kalt for «Uppigar’n». A/S P. Ltz Aass A/S kjøpte eiendommen tidlig i 1960-årene og innredet boligen som et representasjons- og festhus, tatt i bruk første gang i forbindelse med 130-års jubileet i 1964. 2. etasje ble innredet for salgs- og reklameavdelingen, blant annet som reklameverksted. Huset avløste den opprinnelige Gildehallen i Ole Steens gate 14, som ble tatt i bruk til 100-års jubileet i 1934. Det var et enklere hus som ikke bestod av annet enn en festsal.

I forkant av 150-års jubileet i 1984 ble Ole Steens gate 16 rehabilitert og fikk den innredningen i hovedetasjen som den fortsatt har pr. 2020. Kong Harald har besøkt Gildehallen tre ganger, to ganger som kronprins og en gang som konge. Dronning Sonja har besøkt Gildehallen to ganger, den første gang som kronprinsesse.

Gildehallen, fasade mot elven. Foto: Sindre Vik/byarkivet.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet