Gjerdes Handelsskole

Chr. Gjerde åpnet handelsskole i Nedre Storgate 11 den 1. september 1931 med undervisning i pensum for det halvårige dag- og ettermiddagskurs, i 1932 utvidet til 1-årige aftenkurs og i 1934 til også å omfatte 1-årige dagkurs. Flyttet i 1933 inn i Frøknene Wulfsberg og Bordoes Pikeskoles lokaler i Nedre Storgate 20. I 1945 overtok Asbjørn Gjerde (1913-1994). I fredsåret 1945/46 passerte elevtallet 500. I etterkrigsårene utvidet skolen sitt tilbud betydelig. En butikklinje ble opprettet i 1947 og en linje i kommunalkunnskap i 1948, samme år ble det iverksatt kursus i håndverk. Fra 1965 hadde skolen en samarbeidsavtale med Buskerud fylke. I 1969 ble Asbjørn Gjerde tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. Samme år ble en ny skolebygning på 5 etasjer oppført. Skolen kjøpte sitt eget EDB-anlegg i 1972, som den første handelsskolen i landet. I 1976 ble skolen utvidet med en paviljong; senere er de øvrige hus i kvartalet ervervet. Navnet ble i 1976 forandret til Gjerdes videregående skole. Tredje generasjon, Gunleik Gjerde, tiltrådte ledelsen i 1980. Fra 1960 utviklet skolen seg med sterkere innslag av almenfag, samme år ble toårige og i 1976 treårige kurser innført. I kjølvannet av «Reform 94» besluttet Buskerud fylkeskommune seg for å si opp sin avtale med G., som i generasjoner hadde utdannet elever i økonomiske og administrative fag. Høsten 1999 ble skolen nedlagt og integrert i Drammen videregående skole og 20 lærere ble overført til forskjellige videregående skoler i Drammensdistriktet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet