Gjerpenåsen

ås, 300 moh, vest for gården Gjerpen og Fjellsveien. Flott turterreng og med nydelig utsikt over Skoger og Drammensfjorden.

Gjerpenåsen                   Foto:   Drammen kommune 1962
Fjell Søndre Fjellsveien 5.
Låvebygningen ble ombygget til barnehage og brant ned. Det ble deretter bygget barnehage mellom våningshuset og den tidligere låven.
Fjell Mellom bakenfor og Fjell Nordre enda lengre bak til høyre.
Gjerpenåsen til venstre – Nordbykollen til høyre                             Foto: Torill Juel, 2020
Utsikt fra Gjerpenåsen mot Vardåsen              Foto:  Torill Juel,  2020
Mot Kniveåsen med bebyggelse
Utsikt mot Drammensfjorden og Hurumlandet
Mot Drammensfjorden og Hurumlandet         Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet