Gjerpenkollen hoppsenter

Den første hoppbakken i Gjerpenkollen ble innviet 23. februar 1936. Hoppsenteret består av tre hoppbakker ved Gjerpen, med K-punkter 15, 35 og 74 meter. K-35 og K-74 ble anlagt i 1995. Vinteren 1997 ble Hovedlandsrennet i hopp og kombinert arrangert der. I 1997 ble det lagt plast i bakkene og anlegget kunne dermed brukes hele året. I 2009 ble det investert 3,8 mill.kr i anlegget.

Iflg. kjøpekontrakt av 05. januar 1932 selger grunneier av gnr. 29, bnr. 3, Gjerpen i Skoger, Olav Perhus en parsell av eiendommen til Skoger Idrettslag v/formann Harald Haveraaen, til «anlegg av skibakke».
Kjøpekontrakten spesifiserer rettigheter som tilfartsvei mv. Kjøpesum kr. 550,-.
Skjøte tgl. 17.11.1932.
I tillegg er det 17.11.1932 tgl. skjøte gjeldende parsell av gnr. 29, bnr. 1, Gjerpen i Skoger fra O. og S. Stubberud til Skoger Idrettslag , slått sammen med parsell av 29/3.
Kjøpesum kr. 125,-. Begge parsellene er gitt navnet Gjerpenkollen.

16. juni 1994 stiftet Skoger Idrettslag, Konnerud Idrettslag, Lier Idrettslag, Sjåstad Vestre Lier Idrettslag, og Røyken Hopp » Stiftelsen Gjerpenkollen Hoppanlegg i Drammen».
Stiftelsen har en 40 års leieavtale med Skoger Idrettslag.

Gjerpenkollen                                Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern

bn