Gjessing, Christian (1806 – 1882)

Christian Gjessing førte i 1843 barken «Industrie» og var medstifter av Drammens Sømands Forening samme år. En måned før sin død overdro hans adoptivfar, Hans Christian Stibolt, hele sin formue til Christian Gjessing, som fra 1853 slo seg ned i Drammen som skipsreder og dispasjør. Han var stortingsmann fra Drammen 1857-58 og 1863-64 hvor han ble omtalt som en «Jevn solid tingmand, som ei indlod sig paa andet end han tilgavns forstod sig paa». Deltok aldri i debattene bortsett fra når det dreide seg om handel eller sjøvesen. Medl. av den kgl. kommisjon om sjøfartsloven 1863. Bestyrer for Drammens Sjømannskole, opprettet 1848.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet