Godthaab (gnr. 37)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Lerpeveien 108), oppsto i 1808 da kammerråd og inspektør Dajon på Strømsø kjøpte en del av Nedre Knive og en del av Lindum som ble slått sammen til en ny matrikkelgård. Den eides fra 1821 til 1861 av Lars Abrahamsen (1795-1873), som var skredder og hadde deltatt i krigen i 1814, bl.a. i slaget ved Onstad sund.

Se også Godthåp

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet