Gramsborg landhandleri

Grunnlagt 1897 på Konnerud av Ingmar Christiansen, senere overtatt av Mathilde Hansen, i 1938 av Olav Nielsen, på 1950-tallet av Nils Bjørgum. Forretningen holdt til like ved riksveien og beskjeftiget 4 ansatte. Videreført av Kirsten og Thor Ekholt under navnet Gramsborg Dagligvare.

Gramsborg landhandleri med bensinpumpa 1929

 

Gramsborg 1949                 Foto: Skoger og Konnerud Historielag

 

Gramsborg 1950                          Foto: Drammen kommune

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet