Gran, Ingeniør, A/S

Elektrisk installasjonsfirma og varegrossist, omfattet rør- og sanitærutstyr, oljer, maskinrekvisita, remmer, radio og TV, elektrisk utstyr m.v. både engros og detalj. Etablert 1903 av jernbaneingeniør Jens Henrik Beer Gran (1871-1942), i 1941 overtatt av hans sønn Einar Gran (1907-1991). Aksjeselskap 1928. Virksomheten ble fra 1907 drevet i 3 etasjer + kjeller i Øvre Storgate 2 og beskjeftiget på slutten av 1930-årene 24 ansatte.

I 1955 oppførte bedriften et 3000 kvm stort bygg i Rosenkrantzgaten 75, utvidet med et kaldtlager i 1965/66 – total lagerkapasitet på 15.000 kvm. I 1969 var Ingeniør Gran en av de aller første bedriftene i Drammen som anskaffet eget EDB-anlegg. Firmaet, som hadde leveranser til industri, kraftutbygging og byggesektoren, flyttet i 1989 til Nedre Eikervei 65, tidligere Unions ferdigvarelager. Bedriften hadde satset sterkt på elektromateriell en gros i 1980-årene, med Østlandet og Trøndelag som hovedmarkeder. I 1990 fusjonerte firmaet med Brødrene Dahl, som var landsdekkende grossist i rør og VVS. Ingeniør Gran A/S ble slettet fra foretaksregisteret og navnet «Ingeniør Gran» ble deretter benyttet som divisjonsnavn på Brødrene Dahls satsning på elektromateriell, med divisjonskontor i Nedre Eiker vei 65. I 1994 ble divisjonen overtatt av Otra Norge A/S (s.d.) som videreførte virksomheten under eget navn og fra samme adresse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet