Granitthjulet på motorveibrua, «Termisk tidsprosjekt»

er et 1.700 meter langt aluminiumsrør som strekker seg langs hele motorveibrua og som «driver» et hjul, 2,5 m i diameter, i Drammensgranitt ved Mads Wiels Plass på Strømsø. Kunstneren Gunnar H. Gundersen benyttet seg av bruas bevegelse. Utvidelsene og sammentrekningen i røret fanger bevegelsen og driver granitthjulet rundt. Til aluminiumsrøret er det montert en diamantsliper som langsomt graverer seg inn i granitthjulet.  I løpet av et døgn kan brua, på grunn av temperatursvingninger, utvide seg 1,5 meter, for så å krympe tilbake.  «Gunnars hjul følger ingen annen lov enn naturens egen», sa Egil Martin Kurdøl fra Statens Utsmykningsfond, da han presenterte brukskunsten i 2007.   Teksten er hentet fra Drammens Tidende.

Vel 0,5 cm av dette granitthjulet som utgjør «verdens lengste kunstverk» har blitt borte i løpet av 12 år.                          Foto: Torill Juel, 2020
Foto: Torill Juel, 2020
Foto: Torill Juel, 2020
Foto: Torill Juel, 2020
Foto: Torill Juel, 2020

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet