Granstad (Granstø)

Lite bruk i Konnerud sogn av Svarterud (br.nr. 27) og var en gang med i Halvkollerudkomplekset. Ble overtatt av Konnerudverket i 1737 og i noen år bodde verkets lege – bergkirurgen – der. Etter auksjonen i 1777 var den i privat eie. På 1900-tallet ble bruket brukt som feriested for Drammensfamilier b l.a. H. Ramberg. Skoger Kommune kjøpte eiendommen i 1953 og brukte det som aldershjem. Fra 1990 har kommunen brukt det til forskjellig sosiale tiltak og stedet er nå dagsenter for 22 utviklingshemmede brukere.  Adresse:  Kollerudveien 6 C og B.

Granstad                   Foto: Drammen kommune

Cookies | Personvern

bn