Grinderud (gnr. 84)

Matrikkelgård i Konnerud sogn. Tidligere skrivemåter: Den gammelnorske form var Grindarrud, hvor første ledd er vårt grind. Grinderød (1668) Grinnerøed(1723) Gården ligger vest for Eskerud og lå i 1843 mot grensen til Nedre Eiker Prestegjeld. Skylden var i 1668 satt til 6 lispund tunge. Gården var gammelt krongods og gikk i 1683 over til det nyopprettede Jarlsberg Grevskap. Den ble i 1699 makeskiftet til C.H. Hausmann. Fra 1755 var gården i Jarlsberg Verks eie.
Grinderud var en av hovedgårdene i Konnerud sogn. I sin tid grenset den opp mot Eiker prestegjeld og videre mot Svarterud, Eskerud og Konnerud som alle var hovedgårder på denne tiden..
Ved storauksjonen i 1777 ble den utparsellert og solgt til verkets arbeidere.Bl.a. Lysedal, Tolgen, Holmen, Ellingsrud, Hagen, Engen og Solli, Olsrud, Kinnerud og Kinnerud søndre med Steglevannet.
Størrelsen var den gang på 2000 mål og til hver av disse gårdene fulgte det med skogsparseller.
I 1904 var det 14 bruksnumre, I dag 99.

Grinderud (Gnr. 84 2/4)
Er den opprinnelige Grinderud gård av skyld 1,22 mark og parsellen Vinnes av 0,05 mark skyld.
Den første selveiere etter aksjonen i 177 var Ole Rasmussen.
Senere eiere: 1809 Lars Kristenssøn, 1835 Anders Halvorsen, 1863 Kristoffer Grinderud, 1886 Rikvold Olsen, 1892 Johan Jørgensen (fra Gjerpen), 1905 Erik Nilssen Svingen (fra Gol), 1954 Halvor Grinderud.

Nåværende eier Erik Halvor Grinderud ble eier i 1972 og eiendommens adresse er Stubberudveien 145/147. Gården anses i dag for å være et svært ryddig og veldrevet bruk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet