Grønland brygge

er navnet på turveistrekningen langs sørsiden av Drammenselven mellom Pølsesvingen (s.d.) og bybrua. Navnet, som av ulike årsaker ble svært omstridt, ble politisk vedtatt i 2009.

Cookies | Personvern

bn