Grønland torg

er navnet på den åpne plassen ved Papirbredden (nordsiden av Grønland 56, 58 etc.) som grenser til Union Brygge i øst. Navnet ble politisk vedtatt våren 2009.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet