Grønlands Trævarefabrik, A/S

Grunnlagt 1920 på tidl. garver Onsagers eiendom Grønland 23, reetablering og navneendring til Grønlands Nye Trævarefabrik A/S 1935. Fabrikken var noe spesiell ettersom aksjonærene utgjorde arbeidsstokken, samtlige aksjonærer hadde arbeidsplikt og innehadde ledelsen etter tur. Fabrikken hadde 9 tidsmessige arbeidsmaskiner og fremstilte dører, vinduer, trapper, kjøkkeninventar, butikk- og kontorinnredninger. På slutten av 1930-årene beskjeftiget den 12 personer. I 1947 igjen navnebytte tilbake til Grønlands Trævarefabrik A/S. Nedlagt høsten 1962 som følge av konkurs.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet