Grønvold Papirfabrikk (Lyche & Brecke)

I 1937 kjøpte svogerne dir. Harald Lyche og ing. Alf Brecke i fellesskap et areal av Grønvold Brugs tidligere eiendom i Strømsgodset, hvor de i 1938/40 oppførte bygninger for papirfabrikk. Bedriften ble registrert 11. april 1939 som personlig eid foretak og produksjonen kom igang 14. juli samme år. Virksomheten omfattet papirfabrikasjon og papirforedling med salg over hele Norge og eksport til europeiske og oversjøiske markeder. Produksjonen omfattet finpapir i forskjellige kvaliteter som skrivepapir, trefritt trykkpapir, offset, lito etc. Som spesialiteter ble levert preget skrivepapir og preget tynn kartong for omslag til brosjyrer, kataloger o.l., i forskjellige mønstre og farger. En pregeavdeling ble startet i 1940 og etter ti år var Grønvold den største leverandør av preget papir og preget tynn kartong på det norske marked. Alf Brecke døde i 1947, og enken Marie B. gikk inn som medinnehaver. Hennes eierandel ble siden kjøpt av Harald Lyche. En omfattende modernisering fant sted etter krigen, og fabrikken hadde rundt 1950 ca. 85 ansatte. Produksjons- og lagerlokalene hadde en samlet gulvflate på ca. 7.000 kvm.

Mot slutten av 1940-årene bygde det personlig eide foretaket fabrikklokaler for Lyche Konvolutt (østsiden av papirfabrikken) og leide ut disse. Lokalene ble senere utvidet i takt med konvoluttfabrikkens positive utvikling.

Harald Lyche døde i 1966 og enken Lydia Lyche overtok fabrikken. Kapasiteten var i 1967 ca. 4.500 tonn. Driften opphørte på forsommeren i 1971. Eiendommen ble i november 1972 delt i to og solgt til henholdsvis Harald Lyche & Co. (20 mål og konvoluttfabrikkens lokaler) og Teknisk Isolering A/S (32 mål og papirfabrikkens lokaler), og salgssummen på ca. kr. 6,7 mill. gikk inn i Lydia og Harald Lyches Fond, som ble opprettet i 1968 ved gavebrev fra Lydia Lyche og dessuten i henhold til Harald Lyches testamente fra 1954. Teknisk Isolering A/S (Ticon) innredet papirfabrikken til egne formål og pr. 2020 holder en rekke virksomheter til som leietakere i lokalene, som i all hovedsak står inntakt.

Cookies | Personvern

bn