Grubegata

starter i «Skalstadkrysset» ved tidligere Skalstad Landhandleri. Der er et treveiskryss med Stubberudveien og Hauanveien.  Grubegt. (skrives slik i dag) er en av Konnerud’s eldste gater og var sentral under gruvedriften på Konnerudkollen. Gatenavnkomiteen satt navn på den i 1959. Den passerer krysset hvor Gomperudgt. kommer inn fra nord og går videre forbi på sydsiden av Konnerudkollens gruveområde hvor Slaggveien starter. Grubegt. går videre vestover og siste eiendom er Grubegt. 126. Herfra går veien over i skiløype/traktorvei (mye brukt turvei)  som ender  opp ved Tveten i Stubberudveien. Gatenavnkomiteens forslag var Oranveien etter gruven som lå til denne veien like nord for Skalstadkrysset. Oranveien ble senere satt som navn på en sidevei rett nord for Oran gruver.

Skalstadkrysset: Stubberudveien, Grubegata og Hauanveien til høyre.         Foto: Torill Juel, 2020
Skalstadkrysset

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet