Gulskogen senter

Kjøpesenter på Gulskogen. I september 1983 ga Bygningsrådet i Drammen tilslutning til en plan om et varehus med 30 forretninger og 600 parkeringsplasser. Første byggetrinn ble tatt i bruk høsten 1984 i Prof. Smiths Alle 58/62/Leiv Erikssons gate. Grunneierne var A. Novak (eid av Elle), Berit Eggum, familien Reine (Sundland Jernstøperi) og Nils Gulhaugen (Bo-i-Nor, tidligere Jul-i-Nor). Senteret ble anlagt med basis i tidligere industribygninger etter Novak Emaljeverk, Sundland Jernstøperi, Jul-i-Nor og det fraflyttede hovedlageret for Zanussi Norge. Dagligvarekjeden Elle (s.d.) hadde allerede i 1973 åpnet et supermarked i det tidligere emaljeverket, som senere representerte hoveddelen av det første byggetrinnet.

Det opprinnelige Gulskogen kjøpesenter ble anlagt i tre byggetrinn 1984-1987 med 18 000 kvadratmeter gulvflate og en innvendig gågate som var 300 meter lang. Eiendomssenteret A/S (ved tidligere Elle-sjef Per Nessjøen) tok seg av utleie og senteradministrasjon. Senteret ble senere utvidet og modernisert med nye innvielser i 2000, 2007, og sist i 2010, da en helt ny del på 55 000 kvadratmeter ble åpnet. Senteret har pr. 2020 120 butikker og totalt 1 100 parkeringsplasser.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet