Gundersen, Willy (28.1.1921-17.7.2005)

Willy Gundersen – avisbud og humørspreder.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Født på Lierstranda. Avisbud, bybud, livskunstner og humørspreder. Var en del av bybildet i flere tiår og en av de få «hele byen» var på fornavn med. Arbeidet fra 1944 til 1988 i Drammens Tidende uten fravær, først som avisbud, fra 1979 som bybud ved Avissenteret på Bragernes torv. Var forøvrig en av de drammensere som var best bevandret i Wiens musikktradisjoner. Sluttet seg tidlig til Frelsesarméen. Da han døde i 2005 ble han bisatt i Frogner kirke (Lier) med æresvakt fra Frelsesarméen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet