Gundesølina

Gammel bygdevei fra Skoger kirke og Ingvaldsåsen til Fagerheimkrysset ved Skoger skole, der veien kom inn på gamle E-18, nå i 2020 Gamle Sørlandske.  Navnet Gundesølina ble stadfestet av bystyret i 1975. Fortsettelsen på østsiden heter Fagerheimsletta, som også er en gammel kirkevei fra Østre Skoger til Skoger kirke. Veien har sitt navn etter gården Gundesø hvis grunn veien går over. Veien ble ført i bro over den nye E-18.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet