Günther, Gertrud (25.10.1911-28.12. 1992)

Lege og kvinnesaksforkjemper. Engasjert i Norsk Kvinnesaksforening, og særlig kjent som initiativtaker og medstifter av det som nå er Sex og Politikk. Født i Kristiania, der faren var tysk luthersk prest i den tyske menigheten, mens moren hadde tysk jødisk bakgrunn. Hun studerte først medisin i Tyskland, og interesserte seg også for psykoanalyse og filosofi. Som følge av den fremvoksende nazismen i Tyskland ble hun tvunget til å flytte hjem igjen til Norge, og startet i 1943 å studere sykepleie ved Norges Røde Kors’ sykepleierskole i Tønsberg. Hun ble can.med ved Universitetet i Oslo i 1950, og åpnet senere egen legepraksis i Drammen.

Etter å ha vært nestleder i Drammens Kvinnesaksforening under Dagny Sveaas ledertid ble hun i 1969 valgt til leder av foreningen. Dette vervet hadde hun frem til 1975. Senere ble hun æresmedlem. Som lege opplevde hun at prevensjonskunnskap var avgjørende i kvinnesaksarbeidet. Fikk ikke kvinnen herredømme over sin fruktbarhet, kunne hun ikke fritt planlegge sitt eget liv. Dette var hennes hjertesak. Hun var initiativtaker til etableringen av Norsk forening for familieplanlegging (nå Sex og politikk) på Norsk kvinnesaksforenings landsmøte i Drammen i 1966. I sine eldre dager brukte hun mye av sin tid på å holde foredrag om sin hjertesak, og likte særlig å snakke til unge mennesker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet