Gyldenløve, D/S

Dampskipselskap, administrert av Johansen & Egelien AS, som drev lokalfart mellom Drammen og Oslo. Grunnlagt 10. mai 1906 av byens kjøpmenn og industrifirmaer med overrettssakfører C. O. Lund og grosserer Finn Friis i spissen. Styreformenn var 1906-36 C. O. Lund (død 1936), 1936-45 dampskipsekspeditør Chr. Lehland Egelien (død 1945) og deretter disponent Gunnar Simensen. Selskapets båter, D/S Gyldenløve I og II, opparbeidet seg stor popularitet ved sin faste, stabile rute uten forsinkelser. Besetningen var på i alt 18 mann og lasteevnen ca. 140 tonn pr. båt.

Gyldenløve I sank i Oslofjorden i november i 1950, Gyldenløve II ble solgt til Sverre Svendsen i Stavanger i 1958. Ny Gyldenløve I ble levert fra Pusnes Mek. Verksted i 1952. Trafikken opphørte i 1965 og skipet ble solgt.

Cookies | Personvern

bn