Gyldenløves plass

Parkmessig opparbeidet plass nedenfor Strømsø kirke med dampskipsanløp og fast kai for kyst og lokaltrafikken, i sin tid Strømsøs sentrum, hvor bl.a. Daniel Knoff hadde sitt store hus hvorfra han ledet det Sønnenfjeldske tollvesen. Hans eiendom, som lå midt på plassen, brant ned i 1690-årene og ble ikke gjenoppbygget. I 1786 bygget Det Kongsbergske Magasin sin magasinbod her (se: Magasinet). Dette brant ned i 1827 hvoretter Drammen kommune kjøpte branntomten og slo den sammen med det tilliggende torv under navnet Strømsø torv, et navn som i 1866 ble erstattet av Gyldenløves plass. På den vestre side av plassen ligger kjøpmann John Lærums store gård, og plassen fikk på folkemunne navnet «Lærumtorvet». I forbindelse med fremføring av Strømsøbroen fra Holmen ble mesteparten av plassen tatt i bruk som brohode og trafikkmaskin og ble derved sterkt redusert og forslummet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet