Hagen, Per Ingar (25.7.1937-25.1.2024)

Skipsreder i Drammen. Som ung mann tok han hyre som messegutt, smører og fyrbøter, før han gikk videre som bruktbilhandler, entreprenør og transportør. Den første båten han kjøpte, den tidligere ubåtjageren KNM Vigra, skulle han bygge om til lystfartøy. I 1964 kjøpte han den 22 år gamle motorlekteren «Troy» og grunnla Per Hagens rederi. Deretter gikk rederiet inn for tankfart. I perioden 1968 til 1972 kjøpte han fem brukte småtankskip, hvorav det siste av disse ble registrert i Panama.

I perioden 1980-1990 kjøpte Hagen 13 brukte tankskip og tørrlasteskip, i tillegg til at han kontraherte to nybygg levert i 1990 fra et verft i Bulgaria; M/S Turid og M/S Anne Gro. Noe av brukttonnasjen ble solgt kort tid etter oppkjøp. Fra 1979 til 1988 opererte han fra Singapore under navnet Western Shipping Agency Pte Ltd. Hagen var direkte knyttet til flere eier- disponent- og driftsselskaper. Mest kjent var Intercar A/S og COB Line International A/S. I 1993 avviklet Hagen det meste av sin rederivirksomhet i varetransport, men ble sittende med den gamle «danskebåten» (opprinnelig M/F Skagen) kalt M/S Pantrader, som ble liggende i Drammensfjorden/Drammen i perioden 1990-2019, før den ble slept ut av landet for kondemnering.

Før Hagens kondemnering av den tidligere ubåtjageren KNM Vigra (ble senket i Drammenfjorden) sørget han for å ta ut utstyr og motorer. En av motorene ble gitt bort i forbindelse med restaureringen av den tidligere ubåtjageren KNM Hitra. For dette mottok han diplom fra Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bjarne Grimstvedt. Hagen var invitert som hedersgjest ved overleveringen av nyrestaurerte KNM Hitra 8. mai 1987.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet