Finn Hagness Sølv & Metallvarefabrikk

var en produksjonsbedrift i Ole Steens gate 3, etablert 15. mars 1942 av gullsmed Finn Hagness, som hadde drevet pletteringsanstalt i Oslo gjennom 1930-årene. Hagness overtok gullsmed og gravør Johan Lunds gamle tregård med komplett verkstedinventar. Foruten håndverksbrev hadde H. eksamen fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole. Hagness var først i Norge med Rodium-plettering, men krigen satte en naturlig stopp for denne metoden. Han startet i stedet med sølvplettvarer, emaljevarer, foreningsmerker, medaljer og etter hvert tinnvarer, som ble den viktigste varegruppen. Hagness døde allerede i 1952, 39 år gammel. Kona Hazel Hagness drev bedriften videre med Arne Schønfelder Jareid ansatt som merkantil leder og Odd Lie som teknisk leder og designansvarlig.

Jareid opparbeidet et betydelig eksportsalg og ansatte agenter i de fleste vest-europeiske land samt i USA og Mellom-Amerika. Ellers hadde bedriften alle landets gullsmed- og juvelerforretninger som hjemmemarked. Disse ble fulgt opp av tre reisende salgsrepresentanter. I loftetasjen var det atelier med overlys der avdelingen for korpus og emaljearbeid holdt til. Blant mange produkter skal nevnes askebegeret i tinn med motiv av skulpturen «Tømmerfløteren» (Nic. Schiøll) i Øvre Strandgate. Høsten 1965 deltok bedriften på en norsk fellesstand på Den Internasjonale Varemessen i Marseille, sammen med de norske designbedriftene Cathrineholm, Emalox og Norsk Stålpress. I 1967 hadde Hagness 30 ansatte, samtidig som det personlige eide firma ble omgjort til aksjeselskap under navnet A/S Finn Hagness Tinn- og Plettvarefabrikk. I første halvdel av 1970-årene ble disponent Jareid avløst av Jan Ditlev Hagness.

I desember 1978 ble alle ni ansatte sagt opp og produksjonen ble stanset. Selskapet ble slettet. Lokalene med inventar og utstyr ble i februar 1979 overtatt av tinnvareprodusenten Idolf B. Tofte på Pukerud. Høsten 1979 etablerte Jan Ditlev Hagness en gull- og sølvvareforretning i CC-senteret under navnet Finn Hagness A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet