Hallermoen skole

Barneskole innviet i 1974, rett ved Hallermoen boligfelt (Vargveien 15) og er senere utbygget flere ganger. En utvidelse i 1982 gjorde skolen istand til å beholde elevene ut 6. klasse. I 1993 ble det også bygget en 3-avdelings barnehage sammen med skolen, som er en 1-7 skole med 435 elever pr. 2020. Skolen tar i mot barn fra Konnerud og Skoger vest.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet