Halstensen, R., & Co.

Forretning i elektriske apparater, hvitevarer og brunevarer på Bragernes Torv 1, grunnlagt 1934 av R. Halstensen og Hilda Ask Henriksen, sistnevnte ble på slutten av 1930-årene etterfulgt av Hallgrim Andersen. Navneendring til R. Halstensen på 1940-tallet samtidig med at egen møbelavd. ble etablert, den ble avviklet etter noen år. Flyttet rundt 1970 til Hauges gate 2, aksjeselskap 1976 med Reidar Halstensen som disponent. Flyttet på 1980-tallet som radio- og TV-forretning til Rosenkrantzgaten 11, der den fortsatt er i virksomhet. Forretningen eies pr. 2019 av Roar Halstensen (f. 1941).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet