Hamborgstrøm

Gården Strøm fikk navnet H. etter at den i 1798 var kjøpt av Søren Hamborg (s.d.). Til forskjell fra Strøm-gårdene på Strømsø-siden ble gården kalt «Strøm østenfor Liersund» (Straum firer austan Lidasundi), også kalt Lille-Strøm. På 1600-tallet delt i to bruk, det ene kalt Øde Strøm. Den 31. desember 1543 solgte ridder Niels Svendsson Tordenstierne til Gullaug gården til Holger Rosenkrantz og hans medarvinger mot et stykke av Hedensrud, hvorved gården ble innlemmet i Nesøgodset. Gården grenset til elven i syd, til Hotvedt i vest og sannsynligvis til den forlengst forsvunne gård Tveitar i øst. Gården, som lå i Lier kommune, ble innlemmet i Drammen by 1870, skogen først i 1946. Peder Sørensen Moss på Bragernes eide gården 1710-13, deretter eides den av rådmann Ulrich Fredrich Wendelboe til 1723. I 1747 ble den solgt til kjøpmann Michael Malling, hans enke solgte den i 1766 til fogden William Lembach. Senere eiere var prokurator Hans Severin Kierulf, sorenskriver Johan Christian Petersen og major Peter Falch von Koss inntil gården i 1798 ble solgt til Søren Hamborg. I 1874 solgte megler Hamborgs arvinger eiendommen til Drammen kommune, som i 1885 videresolgte bygningen og jordveiene, men beholdt skogen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet