Hammond, Hans (1733 – 1792)

Sogneprest til Bragernes og Strømsø 1775-1784, utga en lang rekke bøker/hefter, deriblant «Hellige taler ved Brudevielser» (1781), «Forsøg til Afhandling om Christelig-gavmild Goeddædighed mod Fattige» (1768) og «Historie om Strømsøe Byes Fattigskole» (1768), som begge beskriver forholdene ved Strømsø fattigskole og fattigpleie, og en historisk fremstilling om misjonen blant samene, «Den Nordiske Missionshistorie i Nordlandene, Finmarken og Trundhiems Amt til Lappers og Finners Omvendelse, fra første Begyndelse indtil hen udi Aaret 1727, da Lappernes og Finnernes Apostel Thomas von Westen døde, tilligemed denne udødelige Mands Levnetsbeskrivelse, samt Anhang om de første Missionariis og andre Missionens Medhielpere, uddragne af offentlige Brevskaber og egenhændige Haandskrifter», et verk på 951 sider (utgitt av Gyldendal i København 1787), «Advarsel mot Drukkenskab» (1779) etc. Kjent som en dyktig predikant som særlig var opptatt av Strømsø fattigvesen og fattigskole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet